Publikacje – “impact”

Poniżej lista moich publikacji na temat “wpływu społecznego”/”impact”.

Wróblewska Marta Natalia (2021), Research impact and academic discourse, Humanities and Social Sciences Communications (Springer Nature). https://doi.org/10.1057/s41599-021-00727-8

Wroblewska, M. N. (2019). Impact evaluation in Norway and in the UK: A comparative study, based on REF 2014 and Humeval 2015-2017. (ENRESSH working paper; Vol. 2019, No. 01). https://doi.org/10.3990/4.2666-0776.2019.01

Manrique Sergio, Wróblewska Marta Natalia, Good Bradley. (2019) “Rethinking research impact assessment: a multidimensional approach”, Fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation, vol 48, pp.159-175.

Christensen, Jannick Friis, Dunne, Sarah Anne, Fisher, Melissa Suzanne, Fleischmann, Alexander, Mcgill, Mary, Villesèche, Florence & Wróblewska, Marta Natalia (2018) ‘Powerful writing as writing “with”’. Ephemera – Theory and Politics in Organization, 18, 865-879.

Wróblewska, M.N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 79-104. doi: 10.14746/nisw.2017.1.5.

Wróblewska, M.N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 157-166. doi: 10.14746/nisw.2017.1.8.