Współpraca

Jestem wiodącą ekspertką w zakresie ewaluacji wpływu społecznego w Polsce.

Od dziecięciu lat zajmuję się naukowo i zawodowo tematyką ewaluacji wpływu społecznego nauki. Poświęciłam temu tematowi doktorat (Warwick University, dyplom 2019), od 2023r. realizuję pogłębiający tematykę grant NCN Opus. Mam też doświadczenie współpracy z agencjami rządowymi: w latach 2017-2021 związana byłam z NCBR jako pracownik (w obszarze operacyjnym oraz strategii) oraz ekspert (w tym przewodnicząca paneli eksperckich). W toku przygotowań do ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-2021 wsparłam ponad dziesięć uczelni (współpracując z wieloma wydziałami z różnych dyscyplin). Jestem autorką popularnego e-booka “Jak napisać opis wpływu społecznego”.

Oferuję specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie w redakcji opisów wpływu. Wystawiam faktury.

Szkolenia

Oferuję szkolenie “Wpływ społeczny – wszystko co chcieliście wiedzieć” – 1 h wykład + 30 min pytania, bądź praca warsztatowa nad przesłanym szkicem opisu wpływu.

Szkolenie przygotowuje pracowników do wdrożenia działań związanych z wpływem społecznym w swojej działalności badawczej i zawodowej. Omawia wnioski z minionej ewaluacji (w tym to, co wiemy o wynikach – jak oceniane były opisy wpływu). Szkolenie warto zorganizować możliwie wcześnie, żeby stworzyć warunki do wygenerowania i udokumentowania wpływu odpowiednio wcześnie, przed ewaluacją planowaną na 2026r.

W celu uzyskania dokładniejszego planu szkolenia i wyceny proszę o kontakt: kontakt@martawroblewska.pl

Redakcja opisów wpływu

W toku przygotowań do ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-2021 redagowałam kilkadziesiąt opisów wpływu, z różnych uczelni i dziedzin. Redakcja obejmuje całościową weryfikację formalną, językową i merytoryczną. Często w efekcie redakcji powstaje całkiem nowy tekst, przedstawiający zaistniały wpływ w sposób bardziej klarowny i przekonujący niż pierwotny szkic. W redakcji opieram się na autorskich modelach narracyjnych opracowanych w toku analizy dużego korpusu opisów wpływu w ramach doktoratu.

Pracę nad opisami wpływu warto rozpocząć możliwie wcześnie, żeby stworzyć możliwość uzupełnienia przedstawionych danych i wzmocnienia dokumentu przed ewaluacją planowaną na 2026r.

W celu uzyskania dokładniejszego planu szkolenia i wyceny proszę o kontakt: kontakt@martawroblewska.pl

Ebook “Jak napisać opis wpływu”
Otrzymuję zapytania o mój poradnik “Jak napisać opis wpływu”. Przed ewaluacją w 2021/2022r. pobrało go ze strony ponad 100 osób. Obecnie nie jest dostępny na stronie, pracuję nad poprawioną wersją, zaktualizowaną o wnioski z poprzedniej ewaluacji. Nowa wersja będzie dostępna na licencji dla osób indywidualnych, małych instytucji (np. wydział), i dużych instytucji (np. uniwersytet).

W celu zamówienia proszę o kontakt: kontakt@martawroblewska.pl