Publikacje

Google Scholar

Aktualna lista publikacji, z rejestrowanymi cytowaniami znajduje się na moim profilu na Google Scholar.

2021

Wróblewska Marta Natalia (2021), Research impact and academic discourse, Humanities and Social Sciences Communications (Springer Nature). https://doi.org/10.1057/s41599-021-00727-8

2020

Wróblewska Marta Natalia, “Theory, Practice, Activism: Gramsci as a Translation Theorist”, The Routledge Handbook of Translation and Activism, 2020, Routledge, Abingdon-on-Thames, Gould Rebecca Ruth (Editor), Tahmasebian Kayvan (Eds) (upcoming, accepted for print)

Wróblewska Marta Natalia, “Translations of the Prison Notebooks into Polish: A Gramscian Analysis”, Revisiting Gramsci’s Notebooks, 2020, Brill, Leiden, Historical Materialism Series, vol. 205, pp. 101-121, ISBN: 9789004337039,Antonini, Francesca, Aaron Bernstein, Lorenzo Fusaro, and Robert Jackson, eds, DOI: https://doi.org/10.1163/9789004417694_008

2019

Wróblewska Marta Natalia, “Impact evaluation in Norway and in the UK: A comparative study, based on REF 2014 and Humeval 2015-2017”, ENRESSH Working Papers, 2019, Centre for Higher Education Policy Studies University of Twente, Enschede, Vol. 1, 1-61, https://doi.org/10.3990/4.2666-0776.2019.01

Manrique Sergio, Wróblewska Marta Natalia, Good Bradley, “Rethinking research impact assessment: a multidimensional approach”, Fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation, 2019, vol 48, pp.159-175, DOI: 10.22163/fteval.2019.385

2018

Manrique Sergio, Wróblewska Marta Natalia, Good Bradley, “Rethinking research impact assessment: a multidimensional approach”, RUNIN Working Paper Series, Enschede: Center for Higher Education Policy Studies, Vol. 2018, No. 15, DOI:10.3990/4.2535-5686.2018.15

Christensen Jannick Friis, Dunne Sarah Anne, Fisher Melissa Suzanne, Fleischmann Alexander, McGill, Mary, Villesèche Florence, Wróblewska, Marta Natalia, “Powerful writing as writing “with””, Ephemera – Theory and Politics in Organization, 2018, 18 (4), pp. 865-879, ISSN 1473-2866 (Online) ISSN 2052-1499 (Print)

2017

Wróblewska Marta Natalia, “Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski” [“Evaluation of Research Impact: the Case of REF 2014 and the Polish Context”] Nauka i Szkolnictwo Wyższe.(2017), 1(49), 79-104, ISSN: 1231-0298, doi: 10.14746/nisw.2017.1.5 

Wróblewska Marta Natalia, Angermuller Johannes, “Dyskurs akademicki jako praktyka społeczna. Zwrot dyskursywny i Społeczne Badania Szkolnictwa Wyższego” [Academic Discourse as a Social Practice. For a Discursive Turn and Social Studies of Higher Education]. Społeczeństwo – Kultura – Edukacja, 2017, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 2(12), pp. 105-128, ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2017.12.5.

Część moich publikacji można znaleźć na moim profilu Akademia, jeśli interesuje Cię któraś publikacja, a nie ma jej online, napisz! Moja dewiza to: bierzcie (i cytujcie) z tego wszyscy!

%d bloggers like this: