Dydaktyka

Jestem obecnie zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuję na Katedrze Anglistyki ale prowadzę też zajęcia dla studentów innych kierunków.

Prowadzone zajęcia:

 • Academic Writing B.A. 2 – ćwiczenia (2021-23)
 • Writing Lab – ćwiczenia (2021/22)
 • Translation Theory – wykład (zaoczni, dzienni) – 2021-23
 • Language, discourse and the making of self – konwersatorium (2021-23)
 • Fakultet humanistyczny/psychologiczny: Język, dyskurs i techniki siebie (dzienni/zaoczni) (2022/23)
 • B.A. Seminar – seminarium dyplomowe (dzienni/zaoczni) (2021-23)

Zrealizowane dyplomy:

Jako promotorka wspieram studentów i studentki piszące pracę z zakresu analizy dyskursu, socjolingwistyki, teorii przekładu i innych obszarów. Szczególnie interesuje mnie społeczne konstruowanie znaczenia.

2022:

 • Parents’ attitudes to bilingual education: a survey amongst parents in Warsaw 2022
 • Non-binary and gender-neutral language – analysis of translation techniques employed by Polish audiovisual translators
 • Techniki motywacyjne w nauce języków obcych stosowane przez nauczycieli uczących młodych uczniów metodami Teddie Eddie i Savvy Ed
 • Znaczenie poprawności językowej w języku angielskim wykorzystywanym w Internecie i mediach społecznościowych
 • Seeing beyond the binary – an exploration of attitudes and experiences of Polish queer teenagers who use non-binary pronouns
 • Analysis of Translation Strategies Applied in the Polish Dubbed Version of the Animated Film “The Cars”
 • A discourse analysis of a social movement on Instagram: #normalizenormalbodies
 • “Mansplaining” and “Manterruption” as a Reflection of Socio-Cultural Phenomenon
 • Communication strategies in sports – based on a case study of two local multilingual football clubs
 • A comparative analysis of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and its three screen adaptation

Jeśli jesteś zainteresowany/a studiowaniem ze mną – zapraszam na anglistykę SWPS w Warszawie!