Dydaktyka

Jestem obecnie zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuję na Katedrze Anglistyki ale prowadzę też zajęcia dla studentów innych kierunków.

Prowadzone zajęcia:

 • Women’s writing. Reading old and new classics – seminarium (2022-23)
 • Academic Writing B.A. 1/2 – ćwiczenia (2021-23)
 • Writing Lab – ćwiczenia (2021/22)
 • Translation Theory – wykład (zaoczni, dzienni) – 2021-23
 • Language, discourse and the making of self – konwersatorium (2021-23)
 • Fakultet humanistyczny/psychologiczny: Język, dyskurs i techniki siebie (dzienni/zaoczni) (2022/23)
 • B.A. Seminar – seminarium dyplomowe (dzienni/zaoczni) (2021-23)

Zrealizowane dyplomy:

Jako promotorka wspieram studentów i studentki piszące pracę z zakresu analizy dyskursu, socjolingwistyki, teorii przekładu i innych obszarów. Szczególnie interesuje mnie społeczne konstruowanie znaczenia.

2022:

 • Shame and shaming in American TV shows
 • Omission in films adapted from American literature – a case study of three blockbusters
 • Language Barrier in the Condition of Relocation
 • The use of abbreviations and loanwords- language evolution
 • Ukrainian Employees in Polish Companies. Multilingual Communication
 • Parents’ attitudes to bilingual education: a survey amongst parents in Warsaw 2022
 • Non-binary and gender-neutral language – analysis of translation techniques employed by Polish audiovisual translators
 • Language learning motivation techniques used by teachers of young learners in the Teddy Eddie and Savvy Ed methods
 • The importance of linguistic correctness in English language used on the Internet and social media
 • Seeing beyond the binary – an exploration of attitudes and experiences of Polish queer teenagers who use non-binary pronouns
 • Analysis of Translation Strategies Applied in the Polish Dubbed Version of the Animated Film “The Cars”
 • A discourse analysis of a social movement on Instagram: #normalizenormalbodies
 • “Mansplaining” and “Manterruption” as a Reflection of Socio-Cultural Phenomenon
 • Communication strategies in sports – based on a case study of two local multilingual football clubs
 • A comparative analysis of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and its three screen adaptation

Jeśli jesteś zainteresowany/a studiowaniem ze mną – zapraszam na anglistykę SWPS w Warszawie!

%d bloggers like this: